LMCS Kameravalvontasuunnitelma 2018-06-19T18:14:54+00:00

Oikein tehty kameravalvontasuunnitelma tuo hyötyjä

LMCS tarjoaa valvontasuunnitelmapalveluita yrityksille – ilmaisesta kartoituksesta maksullisiin palveluihin. Suorittamamme kameravalvontasuunnitelmat aloitetaan aina asiakkaan tarpeiden kartoituksestasta, jossa käymme yhdessä läpi kriittisimmät valvonta-alueet ja tarpeet sekä ratkaistaan millä kameroilla, kuvakulmilla ja tarkkuudella tarpeet saadaan ratkaistua.

kameravalvontasuunnitelma

Mobotix Mx-p26 asennettuna.

Kameravalvonnan suunnittelusta yleisesti

Kameravalvonnan suunnittelu voidaan tehdä monella tapaa. Merkittävin ero on siinä, perustuuko kameravalvontasuunnitelma mielikuviin vai todellisiin kuviin. Mielikuviin perustuvan suunnitelman huono puoli on, että se perustuu ihmisen tekemään arvaukseen. Toisin sanoen asiakkaalla ja suunnittelijalla on todellisuudessa vain arvaus siitä mitä kameroilla kuvataan, ei oikeaa tietoa.

Mielikuvat ovat kuitenkin vain mielikuvia, eli lähes 100 % varmuudella vääriä. Usein asiakkaan ja toimittajan mielikuvat eroavat toisistaan ja siten asiakas voi helposti kokea, ettei olekaan saanut sitä mitä luuli saavansa. Suunnitelman perustuessa oikean valvontakameran kautta katsottuun kuvaan, tiedetään tarkasti mitä kuvasta nähdään.

Perinteiset mielikuviin perustuvat suunnittelutavat

 • Sähkösuunnittelija suunnittelee oletuksiin perustuen kameravalvontajärjestelmän muun sähkösuunnittelun yhteydessä, tietämättä loppukäyttäjän todellisia valvontatarpeita. Kamerat sijoitetaan yksinkertaisesti rakennuksen kulmiin tai ovien läheisyyteen.
 • Asiantuntijalausuntoon perustuen. Käytännössä kameravalvonnan myyjä/suunnittelija on sijoittanut kamerat jonnekin perustuen asiakkaan tarpeitten kuulemiseen.
Valvonta-alue

Todellinen kuva halutusta valvonta-alueesta.

LMCS Oy:n oikeaan kameravalvontakuvaan perustuva suunnittelu

 • Maksullisen optisen suunnittelun tarkoituksena on suunnitella kustannustehokas ja erittäin laadukas kameravalvontajärjestelmä mahdollisimman vähillä kameroilla.
 • Tulemme kohteeseen kameroiden ja muun tarvittavan tekniikan kanssa ja suunnittelemme kameravalvonnan paikan päällä, sen mukaan mikä on asiakkaan tarve.
 • Kiinnitämme kameran väliaikaisesti valvottavan kuva-alan kannalta edullisimpaan paikkaan.
 • Asiakkaan edustaja valitsee millaisen tallennetun kuvan haluaa saada.
 • Kaikki valitut kuvat toimitetaan asiakkaalle täyden resoluution kuvina.
 • Optisen suunnitelman lisäksi laadimme asettelukuvan, jossa tilojen pohjakuvaan asetellaan kamerat, piirretään kuvausalueet ja listataan suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat tuotteet.
kameravalvontasuunnitelma

Suunnitelma asiakkaan haluamasta valvonta-alueesta.

Kuvaan perustuvan suunnittelun hyödyt asiakkaalle

 • Suunnitelma ei perustu mielikuville, vaan oikeille kameravalvontakuville.
 • Suunnitelma on tehty puhtaasti asiakkaan tarpeet täyttäväksi.
 • Asiakas tietää tarkasti mitä ostaa.
 • Usein kameroita tarvitaankin vähemmän kuin mitä aikaisemmin ajateltiin.
 • LMCS Oy:n asennus tietää tarkasti millaiset kuvat pitää toimittaa, joten asiakkaan aikaa ei tarvitse varata/viedä asennuksen aikana kyselemällä ovatko kuvat hyviä.
 • Kun asiakas tilaa optisen sunnittelutyön mukaisen kameravalvontajärjestelmän, hyvitämme 50% suunnittelutyön kustannuksista.

Kameravalvontatarjouksemme kertoo vähintään seuraavat asiat

 • Mitä komponentteja järjestelmä sisältää
 • Kameroiden mallit, tyypit, optiikat ja resoluution
 • Kuvamateriaalin tallennukseen liittyvät asiat
 • Laitesijoittelu:
  • Optiset suunnittelukuvat (mikäli tehty)
  • Pohjakuva / asemakuva laitesijoitteluin ja valvontaa-aloin
 • Hintatiedot
 • Toimitusehdot
 • Yleiset ehdot
 • Takuuehdot
 • Optiot

Ota meihin yhteyttä ja tilaa meiltä kameravalvontasuunnitelma!

Tarjoamme erilaisia valvontasuunnitelmia yrityksen koosta, tarpeista ja budjetista riippuen. Valvontasuunnitelmamme kertoo aina asiakkaalle kuvien ja tekstien avulla havainnollisten, mitä valvontajärjestelmällä saadaan aikaiseksi, mitä järjestelmä valvoo, millaisella laitteella valvonta suoritetaan ja millaisen kuvan järjestelmä tuottaa valvottavasta kohteesta.

Kutsu meidät maksuttomalle kartoituskäynnille
Soita myyjälle