Taloudelliset hyödyt 2018-06-19T19:52:05+00:00

Taloudelliset hyödyt

LMCS kameravalvontaratkaisut tuovat useita taloudellisia etuja

LMCS kameravalvontajärjestelmien taloudelliset hyödyt

✅  Tarvitaan vähemmän kameroita kuin perinteisissä ratkaisuissa

+ Vähemmän kaapelointikustannuksia

+ Vähemmän asennuskustannuksia

+ Laajempi valvonta-alue

+ Tosiaikaisen kuvan katseluun tarvitaan vähemmän henkilökuntaa

+ Tallenteiden selvittämiseen käytetty aika on lyhyempi

✅  Hajautettu järjestelmä

+ Ei tarvita erillistä kameravalvonnan keskusyksikköä

+ Älykkäät kamerat, yksi kamera on toimiva järjestelmä

+ Vikasietoinen

+ Joustavat tallennusvaihtoehdot

✓  SD-kortti

✓  Verkkotallennin

✓  Pilvitallennus

✓  Asiakkaan serveri

✅  Käytännössä huoltovapaa – kokemuksemme mukaan kameroiden käyttöikä on yli 9 vuotta

✅  Lisenssivapaat ohjelmistot

✅  Merkittävästi vähäisempi tallennuskapasiteetin tarve älykkään 3D liiketunnistuksen ansiosta

✅  Huipputurvallisella kamerajärjestelmällä säästyt ikäviltä tietoturvariskeiltä

LMCS palveluiden taloudelliset hyödyt

✅  LMCS Vahtipalvelulla vuosittaiset säästöt mitataan tuhansissa euroissa per kohde

✅  Vahtipalvelulla voidaan puuttua tosiaikaisesti tapahtumaan ja usein estää se kokonaan. Ilkivallan, vahingontekojen, murtojen tai onnettomuuksien kustannukset vähenevät oleellisesti

✅  Kolmannelle osapuolelle välitetyt hälytykset ovat 100% aiheellisia – LMCS takuu.

✅  Tallenteiden selauspalvelu vapauttaa asiakkaan henkilöresursseja

✅  Vapauttaa esim. isännöitsijän kokonaan kameravalvonnan kautta tehtävistä selvitystöistä

✅  LMCS Kameravalvontapalvelu vapauttaa asiakkaan omistamisen kustannuksista

+  Ei tarvitse sitoa omaa henkilökuntaa opettelemaan ja vahtimaan järjestelmää

+  Huoli järjestelmän päivityksistä ja toiminnasta poistuu

+  Kuukausimaksu sisältää haluttaessa tallennusratkaisun

+  Sopimuskauden mittainen täystakuu ja ylläpito.

Muita lisähyötyjä asiakkaille

✅  varkauksien väheneminen

✅  ilkivalta- ja vahingontekojen väheneminen

✅  tekijöiden tunnistaminen

✅  laitteiden ylikuumenemisesta aiheutuneiden vahinkojen ennaltaehkäiseminen

✅  työturvallisuuden parantuminen

✅  turvallisuuden tunteen parantuminen

✅  väärien hälytyksien väheneminen

✅  tietoturvallinen järjestelmä

✅  kustannussäästöt pitkän elinkaaren tuotteilla

✅  asiakasvirtojen ohjaaminen

✅  tuotesijoittelun järkeistäminen

✅  kassatapahtumien dokumentointi

✅  valvottujen kassojen virhekuittien väheneminen

✅  selkeytetty yleisvalvonta

✅  kameravalvonnan käyttäjän työajan merkittävä säästö

✅  kuolleiden kulmien poistuminen, sisätilojen aukoton valvonta

✅  normaalin IT-infran käyttö

✅  kameramäärien väheneminen, mutta valvonnan parantuminen.

LMCS valvontaratkaisujen edut eri toimialoilla

Hyödyt vähittäiskaupassa

Taloudelliset hyödyt myymälässä

✓  Mahdollistaa henkilökunnan oikea-aikaisen ohjauksen asiakkaan luokse lisäten myyntiä ja vähentäen hävikkiä

✓  Asiakasvirtojen seurannalla tuotesijoittelun järkeistäminen

✓  Asiakasmonitorista nähdään tarkka kuva sisääntulevasta henkilöstä

✓  Myymälävarkaan “sana kiertää” rikollispiireissä

✓  Ilkivallan väheneminen kiinteistöomaisuuden valvonnalla

✓  Sisätilojen aukottomalla valvonnalla estetään myymälävarkaudet tehokkaasti

✓  Kassavalvonnalla henkilökunnan tekemät varkaudet vähenevät ja saadaan selvitettyä

✓  Myymälän asiakasvirtojen kulkusuunnan valvonnalla “juoksuvarkaudet” saadaan estettyä tehokkaasti

✓  Hävikin väheneminen tavarantoimitusten valvonnalla

✓  Kassatapahtumat

✓  Peliautomaatit

✓  Juoma-automaatit

✓  Tuotepalautukset

✓  Työturvallisuus

✓  Turvallisuuden tunteen kohoaminen

✓  Ongelmatilanteiden helppo ja nopea selvittäminen esim. pysäköintialueiden, pyörä- ja koiraparkkien valvonnalla

Hyödyt logistiikassa

Taloudelliset hyödyt varastossa
✓  Mahdollistaa kiistattomat näytöt vahingon sattuessa

✓  Nopeuttaa tapahtumien selvitystä

✓  Voidaan varmistaa kollien määrät

✓  Vähentää varastohävikkiä

✓  Vähentää välinpitämättömyyttä

✓  Vähentää turhaa selvitystyötä

Ovipuhelin

Porttipuhelin

Rekisteritunnistus

Sisätilojen aukottomalla valvonnalla ennaltaehkäistään varkaudet tehokkaasti

Varastovalvonnalla henkilökunnan tekemät varkaudet vähenevät ja saadaan selvitettyä

Hävikin väheneminen tavarantoimitusten valvonnalla

Hyödyt teollisuudessa

✓  Teolliset tuotantoprosessit:

  • käyttöönotto
  • säätäminen
  • vianhaku
  • pysyväisseuranta jne.

✓  Palveluprosessit esim. huvipuistot, laskettelukeskukset yms.

✓  Kuljettimet

✓  Tuotantokoneet

✓  Automaatiokoneet

✓  Haastavat olosuhteet

✓  Vaaralliset paikat

✓  Yksin työskentely

✓  Vaarallinen työ

✓  Uhkaavat tilanteet

✓  Lämpökameroilla voidaan valvoa komponenttien ylikuumenemista ja ennakoida tulipaloriskejä

✓  Ovipuhelin

✓  Porttipuhelin

✓  Rekisteritunnistus

Hyödyt taloyhtiössä

✓  Näkyvä valvonta saa miettimään kahdesti kannaattaako ilkivalta tai rikos

✓  Kiinnijäämisen pelko vähentää haittatekoja

✓  Tekijöiden vastuuseen saaminen

✓  Epätodennäköinen rikoksen uusiminen

✓  Turvallisuuden tunteen kohoaminen

✓  Pihan puhtaanapito

✓  Auraus

✓  Hiekoitus

✓  Tallenteiden selauspalvelulla ulkopuolinen taho tekee tarvittavat tallenneselailut toimeksiannosta

✓  Taloyhtiön asukkailla ei ole oikeutta tallenteiden selailuun tai tosiaikaiseen katseluun

✓  Kuvasta sumennetaan kaikki yksityisyyden suojan alaiset alueet

✓  Viranomainen vaatii

✓  Vakuutusyhtiö vaatii

Hyödyt rakennuksilla

Taloudelliset hyödyt - Rakennuksilla

✓  Vältytään kalliiden rakennusmateriaalien ja työkalujen uudelleenhankinnoilta

✓  Tapahtumien kiistaton selventäminen

✓  Valvotuilla alueilla on tapana toimia järkevämmin

✓  Tapaturmien sattuessa helpottaa selvitystyötä

✓  Näkyvä valvonta saa miettimään kahdesti kannaattaako ilkivalta tai rikos

✓  Kiinnijäämisen pelko vähentää haittatekoja

✓  Tekijöiden vastuuseen saaminen

✓  Epätodennäköinen rikoksen uusiminen

✓  Turvallisuuden tunteen kohoaminen

✓  Viranomainen vaatii

✓  Vakuutusyhtiö vaatii

Kutsu meidät maksuttomalle kartoituskäynnille
Soita myyjälle